Kategorie

.

Laddomat 21

 (0 szt.)
1 150,00 zł1 300,00 zł
(Cena netto: 934,96 zł)


Laddomat 21 ma za zadanie:- przy rozpalaniu kotła umożliwić szybkie osiągnięcie wysokiej

temperatury roboczej w kotle.

- podczas ładowania podgrzać zimną wodę na dnie kotła, tak

aby kocioł nie rdzewiał w wyniku procesów korozyjnych.

- zapewnić wysoką i stałą temperaturą w zbiorniku oraz niski

przepływ w celu osiągnięcia optymalnego uwarstwienia w kotle.

- po zakończonym opalaniu odprowadzić ciepło do zbiornika

akumulacyjnego.

- w przypadku przerwy w dostawie prądu lub zatrzymania

pompy odprowadzić ciepło z kotła do zbiornika akumulacyjnego

dzięki wbudowanemu systemowi cyrkulacji grawitacyjnej.

Obsługa


Laddomat 21 działa automatycznie przy założeniu, że system

włączania i wyłączania pompy jest zautomatyzowany.

Laddomat nie wymaga szczególnego dozoru lub serwisu.Opis funkcji

1.Rozpalanie kotła

W celu zapewnienia wysokiego poziomu działania i niskiej emisji spalin, bardzo ważne jest, aby

kocioł szybko osiągnął wysoką temperaturę roboczą.

Stanie się tak, jeżeli pompa cyrkulacyjna zostanie uruchomiona niezwłocznie po rozpoczęciu

rozpalania. W ten sposób przeciwdziała się niepotrzebnemu ochłodzeniu kotła przez wodę z

dolnej części zbiornika. 

Na obrazku "rozpalenie kotła" przedstawiono rozpoczęcie opalania kotła. Pompa została uruchomiona.

Zawór termiczny nie zaczął się jeszcze otwierać.

Stożek na automatycznym zaworze cyrkulacyjnym jest utrzymywany ściśle przy zbiorniku na

skutek ciśnienia pompy.


Faza robocza

Kocioł osiągnął temperaturę roboczą. Zawór termiczny otworzył się i wtłacza zimną wodę ze

zbiornika.

Woda doprowadzana do dna zbiornika ma temp. 5-20°C przy temperaturze początkowej

elementu termostatycznego. Im wyższa jest moc kotła i im wyższa jest temperatura wody

wychodzącej z kotła, tym więcej zimnej wody jest doprowadzane z dna kotła.

To właśnie ten czynnik powoduje, że Laddomat 21 pozwala na uzyskanie wyraźnej granicy, tzn.

rozwarstwienia = ładowania zbiornika podczas rozruchu w przypadku wszystkich możliwych

rodzajach kotłów.


Faza końcowa


Podczas końcowej fazy ładowania gardziel przepływu ”by-pass” w module Laddomat 21

prowadzącego do górnej części zbiornika zostaje całkowicie zamknięta. Woda odprowadzana jest

w całości do zbiornika akumulacyjnego, który w ten sposób zostaje całkowicie załadowany.

Cyrkulacja grawitacyjna przy zakończonym opalaniu

Jeżeli zainstalowany jest termostat w rurze kominowej lub podobne urządzenie, pompa zostanie

wyłączona niezwłocznie po wygaszeniu ognia.

Zaletą szybkiego wyłączenia pompy po wygaszeniu ognia jest to, że chłodna woda zwrotna z

obwodu grzejników spływa z pomocą automatycznej cyrkulacji grawitacyjnej na dno kotła.

Ciepło zmagazynowane w kotle przechodzi do górnej części zbiornika i jest wykorzystywane do

ogrzewania budynku.

Zatrzymanie pompy po zakończonym opalaniu, automatycznie lub ręcznie, jest ważne z jeszcze

jednego powodu. W przeciwnym wypadku gorąca woda w zbiorniku wymieszałaby się z chłodną

wodą zwrotną z obiegu grzejników co spowodowałoby obniżenie temperatury aż do zamknięcia

zaworu termicznego. Kiedy zbiornik jest rozgrzany do temp. 90°C, a zawór termiczny zamyka

się w temp. 75°C, temperatura całej zawartości zbiornika obniżyłaby się do tej temperatury,

gdyby pompa nie została wyłączona.


Cyrkulacja grawitacyjna przy przerwie w dopływie prądu


Jeżeli podczas opalania pieca nastąpi przerwa w dopływie prądu, zostaje uruchomiona automatyczna

cyrkulacja grawitacyjna dzięki łatwo otwierającemu się zaworowi zwrotnemu – pod

warunkiem, że w zbiorniku woda jest zimniejsza niż w kotle. Automatyczna cyrkulacja grawitacyjna

tworzy się na skutek różnicy w wadze pomiędzy lżejszą wodą gorącą a cięższą wodą zimną.

Kiedy zbiornik jest całkowicie wypełniony aż do dna, cyrkulacja grawitacyjna jest niewielka, a

kocioł mimo to może wrzeć.

Wrzeniu można zapobiec poprzez doprowadzenie niewielkiej ilości zimnej wody bezpośrednio

do dolnej części kotła za pomocą kranu służącego do napełniania systemu.

W przypadku dłuższych przerw w dostawie prądu można ogrzewać cały budynek wykorzystując

cyrkulację grawitacyjną, jeżeli instalacja rurowa i średnica rur zostały do tego dostosowane.

Intensywność opalania musi być dopasowana do mocy, którą można przekazać do zbiornika akumulacyjnego

za pomocą cyrkulacji grawitacyjnej.