Kategorie

.

RODO

Drogi użytkowniku! Jeśli chcesz wiedzieć więcej, co robimy z danymi które nam udostępniasz, sprawdz proszę "regulamin"!

Laddomat 22

Jest Jest
 (1 szt.)
1 690,00 zł1 945,00 zł
(Cena netto: 1 373,98 zł)
Laddomat dla kotłów i kominków ze zbiornikiem akumulacyjnym.

Laddomat 22 jest układem sterującym i regulującym przepływ wody w układzie c.o.. Wykonany jest w formie odlewu z materiałów odpornych na szkodliwe działanie czynników (woda, olej, emulsja, itp.). Zaletą układu Laddomat 22 jest jego konstrukcja, która zastępuje klasyczne podłączenie z pojedynczych elementów. 

Laddomat 22 ma za zadanie:
1. Zapewnienie w krótkim czasie po rozpaleniu kotła odpowiedniej temperatury pracy.
2. Regulację procesu ładowania zbiorników akumulacyjnych poprzez przepływ gorącej wody. Prędkość przepływu musi być dostatecznie niska, aby zapewnić optymalną różnicę temperatur w warstwie granicznej pomiędzy ciepłą i zimną wodą. 
3. Przekazanie nadmiaru ciepła z kotła do zbiornika akumulacyjnego po zakończeniu dostarczania ciepła do ogrzanego budynku. 
4. Przekazanie ciepła z kotła do zbiornika przez obieg grawitacyjny (w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej i zatrzymania pompy obiegowej)
5. Zapewnienie odpowiedniego rozdziału czynnika obiegowego w poszczególnych etapach pracy kotła. Odpowiednie sterowanie rozdziałem czynnika obiegowego zmniejsza straty ciepła, a także, co jest bardzo ważne, redukuje emisję do otoczenia szkodliwych substancji takich jak np. WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne). 

Układ "Laddomat 22" działa skutecznie w trakcie wszystkich etapów pracy kotła. Podczas rozpalania układ ma za zadanie jak najszybsze nagrzanie kotła do jego temperatury roboczej, która wynosi 85°C. Termostat, który otwiera się dopiero przy temperaturze powyżej 78° C zapewnia krążenie czynnika grzewczego w "małym obiegu kotła". Szybkie nagrzewanie przestrzeni wodnej kotła umożliwia pompa obiegowa. Poniżej temperatury otwarcia termostatu przepływ wody do obiegu zewnętrznego jest niemożliwy dzięki ciśnieniu wody wytwarzanemu przez pompę obiegową. Gdy temperatura wody w "małym obiegu kotłowym" osiągnie temperaturę operacyjną pracy kotła, termoregulator zaczyna otwierać zawór. To pozwala części wody zimnej (z obiegu zewnętrznego) "wejść" do obiegu kotłowego. Zmieszana woda zasilająca kocioł ma temperaturę około 70°C. W trakcie wzrostu temperatury w kotle wzrasta również temperatura wody na wyjściu z kotła. Stopień otwarcia termostatu wzrasta co pozwala coraz to większej ilości wody zimnej mieszać się w obiegu kotła. Woda na wyjściu z kotła, o temp. 85°C jest mieszana przez układ "Laddomat 22" i o temp. ok. 66°C dopływa do kotła. W fazie końcowej, kiedy zbiornik akumulacyjny jest już w pełni naładowany, temperatura wody powrotnej jest równa temperaturze wody na wyjściu z kotła. Jest to etap pełnego otwarcia zaworu, podczas którego przerwany jest proces mieszania czynnika grzewczego. Jest to bardzo ważne, bo sygnalizuje pełne naładowanie zbiorników.W przypadkach, gdy przepływ wody z zasilania kotła przez zawór regulacyjny nie został kompletnie przerwany kocioł zostanie wyłączony, żeby uniknąć zagotowania się wody w kotle. Oznacza to także, że dalszy proces ładowania zakończył się zbyt wcześnie. W przypadku przerwy w dostawie prądu lub awarii pompy wewnętrzny zawór awaryjny otwiera się i zapewnia naturalną cyrkulację pomiędzy kotłem a zbiornikami akumulacyjnymi. Dzięki temu unika się ryzyka zagotowania wody w kotle i uszkodzenia kotła (pod warunkiem, że zbiornik nie jest w pełni naładowany). 

Etapy regulacji

Etap 1
Rozpalanie kotła temperatura w obiegu kotłowym poniżej 60 stopni C.
Etap 2
Początek ładowania zbiorników, czynnik grzewczy jest mieszany w termoregulatorze
Etap 3
Pełne ładowanie, czynnik grzewczy z zasilania kotła jest mieszany z czynnikiem powrotnym w bardzo 
małym stopniu
Etap 4
Rozładowanie energii cieplnej z kotła w czasie braku dostawy energii elektrycznej